41,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka jest po¿wi¿cona m¿odzie¿y, rozwojowi i programowi zmian w Nigerii. Niew¿tpliwie m¿odzie¿ ma mocny potencjä, by pomóc przywódcy w osi¿gni¿ciu pozytywnych zmian w spo¿ecze¿stwie. W tym miejscu przygl¿damy si¿ m¿odzie¿y jako agentom zmian w sytuacji kryzysowej. W tej ksi¿¿ce autor pisze na tle pytania: "Jakie s¿ ¿¿dania nigeryjskiej m¿odzie¿y w trwaj¿cym w Nigerii prote¿cie #ENDSARS 2020 w kierunku m¿odzie¿owej rewolucyjnej zmiany w narodzie?". Dlatego rozliczamy si¿ z niektórych artyku¿ów i wiadomo¿ci i propozycji na temat protestów #ENDSARS."Jak dobrze wiadomo, powtarzaj¿cym si¿…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka jest po¿wi¿cona m¿odzie¿y, rozwojowi i programowi zmian w Nigerii. Niew¿tpliwie m¿odzie¿ ma mocny potencjä, by pomóc przywódcy w osi¿gni¿ciu pozytywnych zmian w spo¿ecze¿stwie. W tym miejscu przygl¿damy si¿ m¿odzie¿y jako agentom zmian w sytuacji kryzysowej. W tej ksi¿¿ce autor pisze na tle pytania: "Jakie s¿ ¿¿dania nigeryjskiej m¿odzie¿y w trwaj¿cym w Nigerii prote¿cie #ENDSARS 2020 w kierunku m¿odzie¿owej rewolucyjnej zmiany w narodzie?". Dlatego rozliczamy si¿ z niektórych artyku¿ów i wiadomo¿ci i propozycji na temat protestów #ENDSARS."Jak dobrze wiadomo, powtarzaj¿cym si¿ przecinkiem w wi¿kszo¿ci spo¿ecze¿stw jest to, ¿e M¿odzie¿ nie otrzymuje nale¿nego uznania i nie ma miejsca w sprawach swojego narodu, a czasami jest uciskana. Jakie s¿ sytuacje, które sprawiaj¿, ¿e m¿odzie¿ czuje si¿ marginalizowana, czy to w Nigerii, Afryce czy na cäym ¿wiecie i jak na to reaguje? Jakie strategie nale¿y zastosowä, aby rozwi¿zä ten wäny problem, zw¿aszcza w ¿wietle obecnej sytuacji Nigerii? Ksi¿¿ka przedstawia wyj¿tkow¿ sytuacj¿, jaka miäa miejsce w Nigerii, aby zobrazowä projekt i agend¿ M¿odzie¿y.
Autorenporträt
Funmilayo Adesanya-Davies, BA (Ife), MA English (Ilorin), PhD Applied Linguistics and Communication Studies (Port Harcourt) e PGDE (Port Harcourt) é linguista, educador e especialista na área de estudos de comunicação. Florence Olubunmi Akaakar, LL.B, B.L, LL.M, Oil & Gas Law, Environmental Law é professora na Rivers State University, PH