33,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Po uzyskaniu niepodleg¿o¿ci przez Republik¿ Uzbekistanu nauka j¿zyków obcych nabräa wi¿kszego znaczenia, czego powodem jest nawi¿zanie wi¿zi gospodarczych i kulturalnych z krajami zagranicznymi, a tym samym rozwój gospodarki narodowej. Nasz rz¿d podj¿¿ szereg decyzji w sprawie nauki j¿zyków obcych, które znajduj¿ odzwierciedlenie równie¿ w ustawie "O edukacji" i Narodowym Programie "Ksztäcenie kadr". Jak stwierdzi¿ pierwszy prezydent naszej republiki, Islam Karimow: "Dzisiaj w spo¿eczno¿ci ¿wiatowej nie ma potrzeby niedoceniania znaczenia doskonäej znajomo¿ci j¿zyków obcych dla naszego kraju, …mehr

Produktbeschreibung
Po uzyskaniu niepodleg¿o¿ci przez Republik¿ Uzbekistanu nauka j¿zyków obcych nabräa wi¿kszego znaczenia, czego powodem jest nawi¿zanie wi¿zi gospodarczych i kulturalnych z krajami zagranicznymi, a tym samym rozwój gospodarki narodowej. Nasz rz¿d podj¿¿ szereg decyzji w sprawie nauki j¿zyków obcych, które znajduj¿ odzwierciedlenie równie¿ w ustawie "O edukacji" i Narodowym Programie "Ksztäcenie kadr". Jak stwierdzi¿ pierwszy prezydent naszej republiki, Islam Karimow: "Dzisiaj w spo¿eczno¿ci ¿wiatowej nie ma potrzeby niedoceniania znaczenia doskonäej znajomo¿ci j¿zyków obcych dla naszego kraju, który d¿¿y do zaj¿cia nale¿nego mu miejsca, i dla naszego narodu, który wspólnie z naszymi zagranicznymi partnerami buduje swoj¿, ale przysz¿o¿¿".
Autorenporträt
MA'RIFAT BATIROVAUNIVERSIDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL Y DIPLOMACIA