41,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Poprawa jako¿ci ¿ycia m¿odzie¿y jest priorytetowym kierunkiem polityki m¿odzie¿owej pästwa. Proces ten jest mo¿liwy tylko pod warunkiem wzajemnie powi¿zanej poprawy jako¿ci ¿ycia m¿odzie¿y i rozwoju spo¿ecze¿stwa. Obecnie w realizacji polityki m¿odzie¿owej dominuje sytuacyjne podej¿cie strukturalno-funkcjonalne, które nie pozwala na rozwi¿zanie postawionego problemu. Charakterystyka i analiza typologiczna jako¿ci ¿ycia m¿odych ludzi wskazuj¿ na potrzeb¿ nowych podej¿¿. Spo¿eczno-witalne podej¿cie do polityki m¿odzie¿owej predestynuje j¿ jako systemow¿ technologi¿ spo¿eczn¿ i przyczynia si¿ do…mehr

Produktbeschreibung
Poprawa jako¿ci ¿ycia m¿odzie¿y jest priorytetowym kierunkiem polityki m¿odzie¿owej pästwa. Proces ten jest mo¿liwy tylko pod warunkiem wzajemnie powi¿zanej poprawy jako¿ci ¿ycia m¿odzie¿y i rozwoju spo¿ecze¿stwa. Obecnie w realizacji polityki m¿odzie¿owej dominuje sytuacyjne podej¿cie strukturalno-funkcjonalne, które nie pozwala na rozwi¿zanie postawionego problemu. Charakterystyka i analiza typologiczna jako¿ci ¿ycia m¿odych ludzi wskazuj¿ na potrzeb¿ nowych podej¿¿. Spo¿eczno-witalne podej¿cie do polityki m¿odzie¿owej predestynuje j¿ jako systemow¿ technologi¿ spo¿eczn¿ i przyczynia si¿ do zaspokajania spo¿eczno-witalnych potrzeb i funkcji m¿odego pokolenia. Monografia prezentuje wyniki badä prowadzonych w latach 2003-2010, które mog¿ by¿ przydatne dla badaczy, specjalistów z zakresu polityki spo¿ecznej i m¿odzie¿owej, socjologów, politologów, nauczycieli i studentów.
Autorenporträt
Vera Zakharovna Shurbe, doctora en Sociología, profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad Técnica Estatal de Novosibirsk (NSTU). Intereses de investigación: sociología de las generaciones, sociología aplicada, metodología de la investigación y metodología.