60,99 €
versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
30 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Po ponad dwóch dekadach pandemii Ludzkiego Zespo¿u Niedoboru Odporno¿ci (HIV/AIDS), w skali globalnej m¿odzie¿ znajduje si¿ w centrum zakäe¿ - prawie po¿owa wszystkich nowych zakäe¿ dotyczy osób w wieku od 15 do 24 lat. Co wäne, wysoki wskänik zakäe¿ HIV/AIDS w¿ród m¿odzie¿y na przestrzeni lat wymaga postawienia kilku pytä, a mianowicie: Czy m¿odzie¿ zna fakty na temat HIV/AIDS? Czy m¿odzie¿ jest dobrze poinformowana o profilaktyce HIV/AIDS? Czy m¿ode kobiety mog¿ si¿ broni¿ przed niebezpiecznym seksem? Autor wychodzi z zäo¿enia, ¿e ubóstwo jest g¿ównym czynnikiem, który mo¿e by¿ zwi¿zany z…mehr

Produktbeschreibung
Po ponad dwóch dekadach pandemii Ludzkiego Zespo¿u Niedoboru Odporno¿ci (HIV/AIDS), w skali globalnej m¿odzie¿ znajduje si¿ w centrum zakäe¿ - prawie po¿owa wszystkich nowych zakäe¿ dotyczy osób w wieku od 15 do 24 lat. Co wäne, wysoki wskänik zakäe¿ HIV/AIDS w¿ród m¿odzie¿y na przestrzeni lat wymaga postawienia kilku pytä, a mianowicie: Czy m¿odzie¿ zna fakty na temat HIV/AIDS? Czy m¿odzie¿ jest dobrze poinformowana o profilaktyce HIV/AIDS? Czy m¿ode kobiety mog¿ si¿ broni¿ przed niebezpiecznym seksem? Autor wychodzi z zäo¿enia, ¿e ubóstwo jest g¿ównym czynnikiem, który mo¿e by¿ zwi¿zany z zakäeniami HIV/AIDS w¿ród kobiet, poniewä nie potrafi¿ one powiedzie¿ "nie" niebezpiecznemu seksowi. Dlatego w pismach dotycz¿cych profilaktyki HIV/AIDS w¿ród m¿odzie¿y podkre¿la si¿ ró¿ne sposoby, dzi¿ki którym m¿odzie¿, a zw¿aszcza kobiety, mog¿ uciec si¿ do bezpieczniejszego seksu i zmniejszy¿ wysoki wskänik zakäe¿ w¿ród m¿odzie¿y. W zwi¿zku z tym m¿odzie¿ musi poznä fakty na temat HIV/AIDS, zanim stanie si¿ aktywna seksualnie, a informacje te musz¿ by¿ regularnie wzmacniane i rozwijane, zarówno w klasie, jak i poza ni¿.
Autorenporträt
La dottoressa Farida Katuli è attualmente docente presso il Tumaini University Dar es Salaam College for Development Studies in Tanzania. Ha lavorato con UNICEF; Tanzania Gender Networking Programme; PLAN International (Tanzania); VECO Tanzania (ONG internazionale belga); consulente associato per HIV/AIDS e genere, facilitatore e formatore di genere presso GAD Consult.