37,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W ksi¿¿ce omówiono metody oceny kompetencji praktycznych m¿odzie¿y szkolnej (na przyk¿adzie geografii). W pracy przeanalizowano histori¿ powstania metodyki nauczania geografii, przedmiot, relacje z innymi dyscyplinami. W ksi¿¿ce porównano równie¿ znaczenie kompetencji praktycznych w ocenie wiedzy uczniów szkó¿ ¿rednich z zakresu geografii, wspó¿czesne innowacyjne podej¿cia, metody nauczania geografii w zagranicznych instytucjach edukacyjnych oraz wyci¿gni¿to istotne wnioski.

Produktbeschreibung
W ksi¿¿ce omówiono metody oceny kompetencji praktycznych m¿odzie¿y szkolnej (na przyk¿adzie geografii). W pracy przeanalizowano histori¿ powstania metodyki nauczania geografii, przedmiot, relacje z innymi dyscyplinami. W ksi¿¿ce porównano równie¿ znaczenie kompetencji praktycznych w ocenie wiedzy uczniów szkó¿ ¿rednich z zakresu geografii, wspó¿czesne innowacyjne podej¿cia, metody nauczania geografii w zagranicznych instytucjach edukacyjnych oraz wyci¿gni¿to istotne wnioski.
Autorenporträt
Surayyo Haydarova trabaja en el Instituto Pedagógico Estatal de Jizzakh. En la actualidad, la científica lleva a cabo una investigación sobre "Métodos para evaluar la competencia práctica de los escolares (con el ejemplo de la geografía)". Durante su actividad científica y metodológica, ha publicado más de 60 artículos científicos en Uzbekistán y en el extranjero.