27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

¿lina jest wydzielin¿ gruczo¿ów ¿linowych, która zapewnia stabilno¿¿ w ¿rodowisku jamy ustnej. "P¿yn doustny" sk¿ada si¿ z samej ¿liny, p¿ynów szczelinowych w dzi¿s¿ach zawartych w bru¿dzie z¿bodo¿owej, przes¿czu ¿luzówkowego, detrytu komórkowego, bakterii i resztek pokarmu. ¿lin¿ mo¿na zbierä z zastosowaniem stymulacji lub bez stymulacji. Stymulowana ¿lina jest pobierana poprzez dziäanie ¿ucia lub poprzez stymulacj¿ smakow¿. Niestymulowana ¿lina jest zbierana bez egzogennej stymulacji ¿o¿¿dkowej, ¿ucia lub mechanicznej. Analiza ¿liny mo¿e by¿ przydatna w diagnostyce zaburze¿ dziedzicznych, …mehr

Produktbeschreibung
¿lina jest wydzielin¿ gruczo¿ów ¿linowych, która zapewnia stabilno¿¿ w ¿rodowisku jamy ustnej. "P¿yn doustny" sk¿ada si¿ z samej ¿liny, p¿ynów szczelinowych w dzi¿s¿ach zawartych w bru¿dzie z¿bodo¿owej, przes¿czu ¿luzówkowego, detrytu komórkowego, bakterii i resztek pokarmu. ¿lin¿ mo¿na zbierä z zastosowaniem stymulacji lub bez stymulacji. Stymulowana ¿lina jest pobierana poprzez dziäanie ¿ucia lub poprzez stymulacj¿ smakow¿. Niestymulowana ¿lina jest zbierana bez egzogennej stymulacji ¿o¿¿dkowej, ¿ucia lub mechanicznej. Analiza ¿liny mo¿e by¿ przydatna w diagnostyce zaburze¿ dziedzicznych, chorób autoimmunologicznych, chorób nowotworowych i zakänych, chorób endokrynologicznych, ocenie skuteczno¿ci leczenia próchnicy, zapalenia przyz¿bia, jak równie¿ w ocenie poziomu terapeutycznego leków i monitorowaniu nielegalnego stosowania leków.
Autorenporträt
Académico activo que trabaja como profesor asociado en una institución dental privada. También deseo implicarme mucho en el diagnóstico oral y la planificación del tratamiento de los pacientes. Tener un gran interés por conocer lo desconocido en el campo de la odontología forense. Me gustaría ser conocido como Radiólogo Oral y Maxilofacial y Odonatólogo Forense.