86,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
43 °P sammeln
  • Gebundenes Buch

La Mirinda Sor¿isto de Oz estas rakonto far L. Frank Baum pri knabineto nomata Dorothy, kiu kun sia hundo Toto estas forportata de ciklono el Kansas al la stranga kaj bela lando Oz. ¿i tie ¿i decidas viziti la Smeraldan Urbon por peti ¿ian reganton, sor¿iston nomatan Oz, ke li resendu ¿in hejmen. Dumvoje ¿i renkontas Birdotimigilon, kiu ser¿as cerbon; Stanan Lignohakiston, kiu volas havi koron; kaj Malkuräan Leonon, kies sola deziro estas posedi kuräon. La malgranda kompanio renkontas multajn dan¿erojn kaj mirindajn aventurojn lä sia vojo, sed sukcese atingas la Smeraldan Urbon sendamäe, dank'…mehr

Produktbeschreibung
La Mirinda Sor¿isto de Oz estas rakonto far L. Frank Baum pri knabineto nomata Dorothy, kiu kun sia hundo Toto estas forportata de ciklono el Kansas al la stranga kaj bela lando Oz. ¿i tie ¿i decidas viziti la Smeraldan Urbon por peti ¿ian reganton, sor¿iston nomatan Oz, ke li resendu ¿in hejmen. Dumvoje ¿i renkontas Birdotimigilon, kiu ser¿as cerbon; Stanan Lignohakiston, kiu volas havi koron; kaj Malkuräan Leonon, kies sola deziro estas posedi kuräon. La malgranda kompanio renkontas multajn dan¿erojn kaj mirindajn aventurojn lä sia vojo, sed sukcese atingas la Smeraldan Urbon sendamäe, dank' al la pensemo de la Birdotimigilo, la tenera zorgado de la Stana Lignohakisto, kaj la sentimeco de la Malkuräa Leono. ¿i tiu estas la libro, kiu inspiris la faman filmon de 1939-kiu diferencas de la originala libro multmaniere! ¿i tiu plenkolora libro enhavas la originalajn ilusträojn far William Wallace Denslow, kiuj estis skanitaj el ekzempleroj de la unua eldono. Estas 24 koloraj platoj kaj 150 tekstaj ilusträoj, el kiuj multaj estas esperantigitaj. La libro estas kompostita lä maniero simila al tiu de la unua eldono, kun kelke da tipografiaj plibonigoj por la moderna leganto. --- The Wonderful Wizard of Oz is L. Frank Baum's story of a little girl named Dorothy, who with her dog Toto is carried by a tornado from Kansas to the strange and beautiful land of Oz. Here she decides to visit the Emerald City to ask its ruler, a wizard called Oz, to send her back home again. On the way she meets a Scarecrow, who is in search of brains; a Tin Woodman, who wishes to have a heart; and a Cowardly Lion, whose one desire is to possess courage. The little party encounter many dangers and marvelous adventures on the way, but reach the Emerald City in safety, their success being due to the thoughtfulness of the Scarecrow, the tender care of the Tin Woodman, and the fearlessness of the Cowardly Lion. This is the book that inspired the famous 1939 film -- which differs from the original book in quite a few ways! This full-colour book contains the original illustrations by William Wallace Denslow which were were scanned from copies of the first edition. There are 24 colour plates and 150 text illustrations, many localized into Esperanto. The book has been typeset a fashion similar to that of the first edition, with some typographic improvements for the modern reader.