30,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejszy artyku¿ dotyczy mo¿liwo¿ci budowania relacji pedagogicznych oraz elementów facylitacji w procesie ksztäcenia sztuki mowy w szkoleniu dramowym. Po teoretycznych dyskusjach na temat poj¿cia relacji, wybranych modeli budowania relacji i elementów facylitacji, poszczególne lekcje sztuki mowy w treningu dramowym s¿ prezentowane zgodnie z ich tre¿ci¿ i celami. Wreszcie, budowanie i ksztätowanie relacji oraz elementy umo¿liwiania s¿ opracowane i opisane na podstawie wybranych indywidualnych lekcji na praktycznym przyk¿adzie. Celem tej pracy jest otwarcie i wykorzystanie budowania relacji i…mehr

Produktbeschreibung
Niniejszy artyku¿ dotyczy mo¿liwo¿ci budowania relacji pedagogicznych oraz elementów facylitacji w procesie ksztäcenia sztuki mowy w szkoleniu dramowym. Po teoretycznych dyskusjach na temat poj¿cia relacji, wybranych modeli budowania relacji i elementów facylitacji, poszczególne lekcje sztuki mowy w treningu dramowym s¿ prezentowane zgodnie z ich tre¿ci¿ i celami. Wreszcie, budowanie i ksztätowanie relacji oraz elementy umo¿liwiania s¿ opracowane i opisane na podstawie wybranych indywidualnych lekcji na praktycznym przyk¿adzie. Celem tej pracy jest otwarcie i wykorzystanie budowania relacji i facylitacji jako podstawowych czynników sukcesu w dziedzinie treningu mowy w edukacji dramowej. Praca ma by¿ sugesti¿ dla optymalizacji relacji nauki mowy/edukacji mowy w szkoleniu dramatycznym.
Autorenporträt
Helmut Schwaiger, licenciado en logopedia; Estudios de diplomatura en Ciencias del Habla y Fonética en la Universidad Martin Luther de Halle/Saale. Máster en consultoría y coaching en la Universidad de Ciencias Aplicadas Georg Simon Ohm de Núremberg. Trabajar como orador y entrenador de discurso en la formación de actores.