54,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
27 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V monografii opredelqetsq harakter informacii, poluchaemoj w rezul'tate kognitiwnoj obrabotki srawneniq w ego qzykowom otrazhenii w forme komparatiwnyh edinic. Srawnenie opredelqetsq kak mehanizm konkretizacii priznaka, a imenno: kak mehanizm konkretizacii oschuschenij i ocenok. Opisywaütsq wozmozhnosti ispol'zowaniq srawneniq dlq konkretizacii priznaka, wosprinimaemogo odnim iz organow chuwstw cheloweka, komplexnoj harakteristiki, associatiwno-intuitiwnyh oschuschenij, dlq wyrazheniq "ocenochnosti" i "affektiwnosti". Opredelqütsq oblasti-donory ätalonnyh predstawlenij, k kotorym obraschaetsq…mehr

Produktbeschreibung
V monografii opredelqetsq harakter informacii, poluchaemoj w rezul'tate kognitiwnoj obrabotki srawneniq w ego qzykowom otrazhenii w forme komparatiwnyh edinic. Srawnenie opredelqetsq kak mehanizm konkretizacii priznaka, a imenno: kak mehanizm konkretizacii oschuschenij i ocenok. Opisywaütsq wozmozhnosti ispol'zowaniq srawneniq dlq konkretizacii priznaka, wosprinimaemogo odnim iz organow chuwstw cheloweka, komplexnoj harakteristiki, associatiwno-intuitiwnyh oschuschenij, dlq wyrazheniq "ocenochnosti" i "affektiwnosti". Opredelqütsq oblasti-donory ätalonnyh predstawlenij, k kotorym obraschaetsq sub#ekt srawneniq dlq konkretizacii priznakow i ocenok. Na primere sprawochnyh, reklamnyh i hudozhestwennyh textow wyqsnqütsq motiwy obrascheniq k srawneniü w zawershönnom rechewom proizwedenii. Konstatiruütsq tendencii w ispol'zowanii swojstw komparatiwnyh edinic w textah, neodinakowyh po swoim parametram, razlichaüschihsq stepen'ü strukturno-qzykowoj slozhnosti, glubinoj i tochnost'ü otrazheniq dejstwitel'nosti, celewoj naprawlennost'ü. Adresuetsq chitatelqm, interesuüschimsq problemami filologii.
Autorenporträt
Galina Denisowa - kandidat filologicheskih nauk, Volzhskij uniwersitet imeni V.N. Tatischewa, docent kafedry "Romano-germanskaq filologiq", Tol'qtti.