46,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Centralnym punktem debaty w tej ksi¿¿ce jest kwestia rozwoju. Na przestrzeni lat praktycy zajmuj¿cy si¿ rozwojem zak¿adali, ¿e narodowy rozwój automatycznie przek¿ada si¿ na wi¿ksz¿ swobod¿ kobiet, a tym samym prowadzi do równo¿ci p¿ci.Drugim zäo¿eniem by¿o to, ¿e wy¿sze wyksztäcenie emancypuje kobiety z opresji patriarchalnej.Patrz¿c na do¿wiadczenia kobiet w szkolnictwie wy¿szym zarówno w Irlandii, jak i w Ugandzie, ksi¿¿ka ta daje prawdziwy obraz wp¿ywu rozwoju narodowego i wy¿szych osi¿gni¿¿ edukacyjnych na ¿ycie kobiet.…mehr

Produktbeschreibung
Centralnym punktem debaty w tej ksi¿¿ce jest kwestia rozwoju. Na przestrzeni lat praktycy zajmuj¿cy si¿ rozwojem zak¿adali, ¿e narodowy rozwój automatycznie przek¿ada si¿ na wi¿ksz¿ swobod¿ kobiet, a tym samym prowadzi do równo¿ci p¿ci.Drugim zäo¿eniem by¿o to, ¿e wy¿sze wyksztäcenie emancypuje kobiety z opresji patriarchalnej.Patrz¿c na do¿wiadczenia kobiet w szkolnictwie wy¿szym zarówno w Irlandii, jak i w Ugandzie, ksi¿¿ka ta daje prawdziwy obraz wp¿ywu rozwoju narodowego i wy¿szych osi¿gni¿¿ edukacyjnych na ¿ycie kobiet.
Autorenporträt
Naboth Namara lecciona no Departamento de Educação e Estudos Profissionais da Universidade de Limerick desde 2006. É doutorado em Educação (UL),M.A e HDRSE (UCD),BEd.(MUK,e Dip.Educ.(ITEK). Os seus interesses académicos e de investigação são principalmente em género,desenvolvimento,e sociologia da educação.