27,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

J¿zyki romäskie (z ¿aciny romanus - Romanus), grupa pokrewnych j¿zyków rodziny indoeuropejskiej, która rozwin¿¿a si¿ z j¿zyka ¿aci¿skiego, obejmuje hiszpäski, portugalski, katalo¿ski, galicyjski, francuski, oksytäski, w¿oski, sardy¿ski, wetoromäski; rumu¿ski, mo¿dawski, a tak¿e dalmaty¿ski, który znikn¿¿ w XIX wieku. J¿zyki romäskie pojawi¿y si¿ w procesie romanizacji ogromnych terytoriów na po¿udniu, po¿udniowym zachodzie i w centrum Europy Zachodniej od III w. p.n.e. do II w. n.e. J¿zyk ¿aci¿ski Rzymian, po interakcji z lokalnymi j¿zykami tubylczymi, s¿u¿y¿ jako ¿ród¿o edukacji dla…mehr

Produktbeschreibung
J¿zyki romäskie (z ¿aciny romanus - Romanus), grupa pokrewnych j¿zyków rodziny indoeuropejskiej, która rozwin¿¿a si¿ z j¿zyka ¿aci¿skiego, obejmuje hiszpäski, portugalski, katalo¿ski, galicyjski, francuski, oksytäski, w¿oski, sardy¿ski, wetoromäski; rumu¿ski, mo¿dawski, a tak¿e dalmaty¿ski, który znikn¿¿ w XIX wieku. J¿zyki romäskie pojawi¿y si¿ w procesie romanizacji ogromnych terytoriów na po¿udniu, po¿udniowym zachodzie i w centrum Europy Zachodniej od III w. p.n.e. do II w. n.e. J¿zyk ¿aci¿ski Rzymian, po interakcji z lokalnymi j¿zykami tubylczymi, s¿u¿y¿ jako ¿ród¿o edukacji dla przysz¿ych j¿zyków romäskich. ¿acina, jako j¿zyk zwyci¿ski, stäa si¿ g¿ównym j¿zykiem dla wszystkich j¿zyków romäskich. Historycznie ¿ci¿le zwi¿zane z ¿acin¿, j¿zyki romäskie na przestrzeni wieków bardzo ró¿ni¿y si¿ od ¿aciny.
Autorenporträt
Andrey Tikhomirov se graduó en el Instituto Pedagógico del Estado de Orenburg en 1986 con una licenciatura en historia, ciencias sociales, estado y derecho, trabajó como profesor en escuelas secundarias y universidades y editó periódicos. Ha publicado en Alemania, Belarús, Letonia, Mauricio, Rusia y los Estados Unidos.