16,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in über 4 Wochen
payback
8 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Giris 1. Bölüm Evrenin Ve Dünyanin Olusumu 1.1. Evrenin Olusumu 1.1.1. Nebula Teorisi Kant-Laplace 1.1.2. Akkor-Gaz Teorisi 1.1.3. Kozmolojik Direnc Teorisi 1.1.4. Genisleyen Kozmos 1.1.5. Doppler Etkisi 1.1.6. Big-Bang Teorisi 1.1.7. Kuantum Teorisi 1.2. Dünyanin Olusumu 1.2.3. Dünyanin Olusum Modelleri 1.2.3.1. Cekirdek Birikim Modeli 1.2.3.2. Disk Kararsizligi Modeli 1.2.3.3. Cakil Tasi Modeli 1.3. Dünyanin Katmanlari 1.3.1. Tasküre Litosfer 1.3.2. Astenosfer 1.3.3. Manto Ates Küre, Pirosfer 1.3.4. Cekirdek Agir Küre, Barisfer 1.4. Dünyanin Tektonik Olusumu ve Levhalar 1.5. Hidrosfer 1.6.…mehr

Produktbeschreibung
Giris 1. Bölüm Evrenin Ve Dünyanin Olusumu 1.1. Evrenin Olusumu 1.1.1. Nebula Teorisi Kant-Laplace 1.1.2. Akkor-Gaz Teorisi 1.1.3. Kozmolojik Direnc Teorisi 1.1.4. Genisleyen Kozmos 1.1.5. Doppler Etkisi 1.1.6. Big-Bang Teorisi 1.1.7. Kuantum Teorisi 1.2. Dünyanin Olusumu 1.2.3. Dünyanin Olusum Modelleri 1.2.3.1. Cekirdek Birikim Modeli 1.2.3.2. Disk Kararsizligi Modeli 1.2.3.3. Cakil Tasi Modeli 1.3. Dünyanin Katmanlari 1.3.1. Tasküre Litosfer 1.3.2. Astenosfer 1.3.3. Manto Ates Küre, Pirosfer 1.3.4. Cekirdek Agir Küre, Barisfer 1.4. Dünyanin Tektonik Olusumu ve Levhalar 1.5. Hidrosfer 1.6. Hava Küre Atmosfer 1.6.1. Hava Kürenin Katmanlari 1.6.1.1. Troposfer 1.6.1.2. Stratosfer 1.6.1.3. Mezosfer 1.6.1.4. Termosfer 1.6.1.5. Iyonosfer 1.6.1.6. Ekzosfer 1.6.2. Atmosferik Döngüler 1.6.2.1. Enerji Döngüsü 1.6.2.2.Karbondioksit Döngüsü 1.6.2.3. Oksijen Döngüsü 1.6.2.4. Azot Döngüsü 1.7. Jeolojik Zamanlar 1.7.1. Jeolojik Zaman Ölceginin Formülasyonu 1.7.2. Jeolojik Dönemlerin Isimlendirilmesi 1.8. Toplu Yokolmalar 1.8.1. Ordovisiyen-Silüriyen Kitlesel Toplu Yok Olusu 1.8.2. Gec Devoniyen Kitlesel Yok Olusu 1.8.3. Permiyen Sonu Kitlesel Yok Olusu 1.8.4. Triyas-Jura Kitlesel Toplu Yok Olusu 1.8.5. Kretase-Paleosen Toplu Yok Olusu 1.9. Buzul Caglari 1.9.1. Huronian Buzullasmasi 2,2 milyar yil önce 1.9.2. Cryogenian Buzullasmasi 710-640 myö 1.9.3. Gec Ordovisiyen Buzullasmasi 440-460 myö 1.9.4. Gec Karbonifer Buzullasmasi 290-300 myö 1.9.5. Mesozoyik ve Tersiyer Dönemleri 250-2,58 myö 1.9.6. Kuvaterner Buzullasmasi 2,58 myö- Günümüz 1.10. Sogumanin Nedenleri 1.10.1. Atmosferdeki Azalmis CO2 Nedeniyle Dünyanin Sogumasi 1.10.2. Albedo Artisi Nedeniyle Dünyanin Sogumasi 1.10.3. Degisen Deniz Akimlari Nedeniyle Dünyanin Sogumasi 1.10.4.Kozmik Radyasyon Artisi Nedeniyle Dünyanin Sogumasi 2. Bölüm Iklim Klimatoloji 2.1. Iklim 2.2. Klimatoloji Iklim Bilimi 2.3. Iklim ve Hava Durumu 2.4. Jeolojik Dönemlerde Iklim 2.4.1. Prekambriyende Iklim 2.4.2. Paleozoyikte Iklim 2.4.2.1. Kambriyen ve Ordovisiyen Dönemlerinde Iklim 2.4.2.2. Siluriyen Döneminde Iklim 2.4.2.3.Devoniyen Döneminde Iklim 2.4.2.4. Karbonifer Döneminde Iklim 2.4.2.5. Permiyen Döneminde Iklim 2.4.3. Mesozoyik Iklimi 2.4.3.1. Triyas Döneminde Iklim 2.4.3.2. Jura Döneminde Iklim 2.4.3.3. Kretase Döneminde Iklim 2.4.4. Senozoyik I - Tersiyer 2.4.4.1. Paleosen Dönemde Iklim 2.4.4.2. Eosen Döneminde Iklim 2.4.4.3. Oligosen Döneminde Iklim 2.4.4.4. Miyosen Döneminde Iklim 2.4.4.5. Pliyosen Döneminde Iklim 2.4.5. Kuvaternerden Günümüze Iklim 2.5. Gecmis Iklim Belirleme Yöntemleri 2.6. Gelecekte Iklim Nasil Olacak 3. Bölüm Iklim Degisikligi Ve Küresel Isinma 3.1. Iklim Degisikligi 3.2. Degisen Iklim ve Etkileri 3.3. Küresel Isinma 3.4. Küresel Isinma Sebepleri 3.3.1. Dogal Nedenler 3.3.1.1. Günesin Etkisi 3.3.1.2. Dünyanin Presizyon Hareketi 3.3.1.3. El Ninonun Etkisi 3.3.2. Yapay Nedenler 3.3.2.1. Fosil Yakitlar 3.3.2.2. Sera gazlari 3.3.2.2.1. Karbondioksit CO2 3.3.2.2.2. Metan CH4 3.3.2.2.3. Azotoksit 3.3.2.2.4. Su Buhari 3.3.2.2.5. Kloroflorokarbonlar CFCs 3.3.2.2.6. Ozon 3.4. Iklim Degisikligi Cerceve Sözlesmesi 3.4.1. Insan ve Cevre Konferansi 1972 3.4.2. Cenevre Iklim Konferansi 1979 3.4.3. Cenevre Konferansi 1990 3.4.4. Grado Bildirisi 1991 3.4.5. Iklim Degisikligi Cerceve Sözlesmesi 1992 3.4.6. Berlin Dünya Iklim Zirvesi 1995 3.4.7. Kyoto Protokolü 1997 3.4.8. Yedinci Taraflar Konferansi 2001 3.4.9. Paris Anlasmasi 2015 3.5. Türkiyenin Durumu 4. Bölüm Küresel Isinmanin Etkileri 4.1. Biyolojik Cesitlilik ve Ekosistem Üzerine Etkisi 4.1.1. Su Ekosistemleri Üzerine Etkisi 4.1.2. Kara Ekosistemleri Üzerine Etkisi 4.2. Dünya Ekonomisine Etkileri 4.3. Insan Sagligi Üzerindeki Etkileri, Salgin Hastaliklar ve Covid-19 4.4. Enerji Üretimine Etkisi 4.5. Turizme Etkisi 4.6. Tarima Etkisi 4.7. Küresel Gida Güvenligine ve Acliga Etkileri 4.8. Diger Etkileri Sonuc, öneriler ve cözümler Kaynaklar