55,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
28 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V monografii rassmatriwaetsq problema aktualizacii kategoriii intertextual'nosti w nauchnom äkonomicheskom texte s pozicii kognitiwno-diskursiwnoj paradigmy znaniq na primere angloqzychnyh i russkoqzychnyh nauchnyh äkonomicheskih textow. Rassmatriwaetsq rol' kategorii intertextual'nosti w formirowanii i reprezentacii nauchnyh äkonomicheskih znanij, predstawleny funkcii intertextual'nyh wklüchenij; a takzhe issleduütsq kognitiwnye mehanizmy, swqzannye s qwleniem intertextual'nogo wzaimodejstwiq.

Produktbeschreibung
V monografii rassmatriwaetsq problema aktualizacii kategoriii intertextual'nosti w nauchnom äkonomicheskom texte s pozicii kognitiwno-diskursiwnoj paradigmy znaniq na primere angloqzychnyh i russkoqzychnyh nauchnyh äkonomicheskih textow. Rassmatriwaetsq rol' kategorii intertextual'nosti w formirowanii i reprezentacii nauchnyh äkonomicheskih znanij, predstawleny funkcii intertextual'nyh wklüchenij; a takzhe issleduütsq kognitiwnye mehanizmy, swqzannye s qwleniem intertextual'nogo wzaimodejstwiq.
Autorenporträt
Kandidat filologicheskih nauk, docent kafedry "Inostrannye qzyki w gumanitarnom i estestwenno-nauchnom obrazowanii". V 2004g. zakonchila Astrahanskij gosudarstwennyj uniwersitet. V 2009g. w Institute Yazykoznaniq Rossijskoj Akademii Nauk zaschitila kandidatskuü dissertaciü. Awtor 30 nauchnyh publikacij.