50,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
25 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badania te dotycz¿ aspektów zwi¿zanych z przygotowaniem nauczycieli szkó¿ podstawowych do prowadzenia procesu integracji edukacyjnej ucznia z niepe¿nosprawnöci¿ intelektualn¿. Przedstawiono w nim propozycj¿ warsztatów maj¿cych na celu przygotowanie nauczycieli szkó¿ podstawowych do integracji edukacyjnej uczniów z niepe¿nosprawnöci¿ intelektualn¿. Warsztaty te wyró¿niaj¿ si¿ interdyscyplinarnym i interaktywnym charakterem, korekcyjno-kompensacyjnym charakterem oraz rol¿ nauczyciela jako czynnika integruj¿cego system wp¿ywów edukacyjnych, który jest odwracany w przygotowaniu do ¿ycia uczniów.…mehr

Produktbeschreibung
Badania te dotycz¿ aspektów zwi¿zanych z przygotowaniem nauczycieli szkó¿ podstawowych do prowadzenia procesu integracji edukacyjnej ucznia z niepe¿nosprawnöci¿ intelektualn¿. Przedstawiono w nim propozycj¿ warsztatów maj¿cych na celu przygotowanie nauczycieli szkó¿ podstawowych do integracji edukacyjnej uczniów z niepe¿nosprawnöci¿ intelektualn¿. Warsztaty te wyró¿niaj¿ si¿ interdyscyplinarnym i interaktywnym charakterem, korekcyjno-kompensacyjnym charakterem oraz rol¿ nauczyciela jako czynnika integruj¿cego system wp¿ywów edukacyjnych, który jest odwracany w przygotowaniu do ¿ycia uczniów. Opiera si¿ na naukach edukacyjnych: filozofii, socjologii, psychologii i pedagogiki oraz innych naukach, takich jak biologia i nauki prawne, opartych na zastosowaniu ró¿nych form organizacyjnych (kursy zawodowe i warsztaty).
Autorenporträt
Afgestudeerd in Speciaal Onderwijs, Rafael María de Mendive University, Pinar del Río in 2013. Aspirant onderzoeker. 2015 Hoogleraar.