28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Na pocz¿tku XXI wieku Chiny wprowadzi¿y swoj¿ regionaln¿ i mi¿dzynarodow¿ polityk¿ gospodarcz¿ w ramach CPEC, która jest cz¿¿ci¿ staro¿ytnego "OBOR". Wola Chin polegäa na promowaniu rozwoju regionalnego i mi¿dzynarodowego w zakresie gospodarki, handlu, komunikacji, wymiany spo¿eczno-kulturalnej, systemu edukacji, energii, ropy naftowej i gazu itp., dlatego te¿ Chiny zaoferowäy Pakistanowi CPEC, znany na cäym ¿wiecie jako chi¿sko-pakistäski korytarz gospodarczy i zostä on przyj¿ty przez Pakistan jako wielka szansa. Nawet 9/11 by¿o potworem dla ¿wiata muzu¿mäskiego, a zw¿aszcza dla Pakistanu.…mehr

Produktbeschreibung
Na pocz¿tku XXI wieku Chiny wprowadzi¿y swoj¿ regionaln¿ i mi¿dzynarodow¿ polityk¿ gospodarcz¿ w ramach CPEC, która jest cz¿¿ci¿ staro¿ytnego "OBOR". Wola Chin polegäa na promowaniu rozwoju regionalnego i mi¿dzynarodowego w zakresie gospodarki, handlu, komunikacji, wymiany spo¿eczno-kulturalnej, systemu edukacji, energii, ropy naftowej i gazu itp., dlatego te¿ Chiny zaoferowäy Pakistanowi CPEC, znany na cäym ¿wiecie jako chi¿sko-pakistäski korytarz gospodarczy i zostä on przyj¿ty przez Pakistan jako wielka szansa. Nawet 9/11 by¿o potworem dla ¿wiata muzu¿mäskiego, a zw¿aszcza dla Pakistanu. Jednak Pakistan strategicznie przeciwstawi¿ si¿ tej "Dwudziestoletniej Wojnie z Terroryzmem" jako pästwo frontowe, ponosz¿c powäne ofiary. W tym czasie Pakistan stä si¿ silniejszym narodem, a pakistäska armia zostäa uznana za dobrze wyposäon¿/wyszkolon¿ na wszelkie zagro¿enia. CPEC wspieräa pakistäsk¿ gospodark¿ w tym potwornym okresie i wzmocni¿a wiele sektorów Pakistanu, zw¿aszcza energetyk¿. Pakistan i Chiny równie¿ stan¿¿y w obliczu zagro¿e¿ i wyzwä ze strony historycznego rywala, Indii i ich sojuszników. Indie zamierzäy wszelkimi sposobami sabotowä CPEC. Chiny-Pakistan podj¿¿y dziäania w zakresie bezpiecze¿stwa CPEC poprzez liczne plany bezpiecze¿stwa, zw¿aszcza w Gilgacie-Baltistanie, KPK, Sind i Balochistanie.
Autorenporträt
I done Master in International Relations in 2012 from The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan and also performing my duties as Administrative staff in the same University since 2005. This is first book of my career, which published by LAP and great honor for me.It should be a preferable book for students to promote their Knowledge in future.