38,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Druk 3D to ogólna nazwa, która mo¿e obejmowä ró¿ne post¿py w produkcji addytywnej. Kolejna innowacja lub kreacja mo¿e by¿ oceniana przez my¿lenie o jej zastosowaniach i pozytywnym wp¿ywie na ludzk¿ egzystencj¿ i spo¿ecze¿stwo. Cäo¿¿ potrzeb cz¿owieka s¿ scharakteryzowane i montowane w ¿wietle ich potrzeb, jak wskazano przez podstawowych potrzeb i osobistej satysfakcji. W tej ksi¿¿ce technologia druku 3D dla aplikacji opieki zdrowotnej, edukacji, przemys¿u lotniczego i kosmicznego, ¿ywno¿ci, aplikacji przemys¿u motoryzacyjnego s¿ wyränie opisane.

Produktbeschreibung
Druk 3D to ogólna nazwa, która mo¿e obejmowä ró¿ne post¿py w produkcji addytywnej. Kolejna innowacja lub kreacja mo¿e by¿ oceniana przez my¿lenie o jej zastosowaniach i pozytywnym wp¿ywie na ludzk¿ egzystencj¿ i spo¿ecze¿stwo. Cäo¿¿ potrzeb cz¿owieka s¿ scharakteryzowane i montowane w ¿wietle ich potrzeb, jak wskazano przez podstawowych potrzeb i osobistej satysfakcji. W tej ksi¿¿ce technologia druku 3D dla aplikacji opieki zdrowotnej, edukacji, przemys¿u lotniczego i kosmicznego, ¿ywno¿ci, aplikacji przemys¿u motoryzacyjnego s¿ wyränie opisane.
Autorenporträt
Campos de enseñanza e investigación.