34,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V sowremennoj kommunikatiwnoj lingwistike diskurs prochno zanql polozhenie odnogo iz bazisnyh, osnowopolagaüschih ponqtij, dopuskaq, tem ne menee, mnozhestwo nauchnyh interpretacij. Odnako, nesmotrq na nalichie bol'shogo chisla traktowok termina ¿diskurs¿, wse oni, kak prawilo, ne wstupaüt w protiworechie, a dopolnqüt drug druga, tem samym raskrywaq dannoe ponqtie i rasshirqq ego uzual'nyj krug. Vmeste s tem, uchitywaq mezhdisciplinarnyj harakter diskursa, mnozhestwo traktowok w raznyh oblastqh nauki obespechiwaet emu osoboe mesto kak pogranichnomu ob#ektu issledowaniq. Dannaq kniga…mehr

Produktbeschreibung
V sowremennoj kommunikatiwnoj lingwistike diskurs prochno zanql polozhenie odnogo iz bazisnyh, osnowopolagaüschih ponqtij, dopuskaq, tem ne menee, mnozhestwo nauchnyh interpretacij. Odnako, nesmotrq na nalichie bol'shogo chisla traktowok termina ¿diskurs¿, wse oni, kak prawilo, ne wstupaüt w protiworechie, a dopolnqüt drug druga, tem samym raskrywaq dannoe ponqtie i rasshirqq ego uzual'nyj krug. Vmeste s tem, uchitywaq mezhdisciplinarnyj harakter diskursa, mnozhestwo traktowok w raznyh oblastqh nauki obespechiwaet emu osoboe mesto kak pogranichnomu ob#ektu issledowaniq. Dannaq kniga poswqschena analizu sowremennyh podhodow k issledowaniü diskursa. Naibolee rasprostranennymi iz nih qwlqütsq kognitiwnyj i pragmaticheskij podhody. Issledowanie imeet mezhdisciplinarnyj harakter i stroitsq na peresechenii takih otraslej nauki kak lingwistika, pragmatika, lingwopolitologiq, kognitiwnaq lingwistika, pragmalingwistika i dr. Central'noe mesto w knige zanimaet diskurs, kak process i rezul'tat rechemyslitel'noj deqtel'nosti cheloweka.
Autorenporträt
Osipow Georgij Anatol'ewich. Rodilsq 21 iülq 1987 goda.Aspirant kafedry obschego qzykoznaniq Adygejskogo Gosudarstwennogo Uniwersiteta.Prepodawatel' anglijskogo qzyka MGGTK AGU.Awtor rqda statej i publikacij po teorii diskursa.