33,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Na przestrzeni dziesi¿cioleci inwestycje przeksztäci¿y si¿ z produktów tradycyjnych w produkty ¿atwiejsze i bezpieczniejsze. Jednym z nich jest fundusz powierniczy, który oferuje wiele rodzajów inwestycji, dost¿pnych równie¿ dla mäych inwestorów. Jednak wiele czynników wewn¿trznych i zewn¿trznych ma wp¿yw na zwrot z funduszy inwestycyjnych, co oznacza, ¿e zarówno zwrot z funduszy inwestycyjnych, jak i jego wyniki zale¿¿ od tych czynników. Celem niniejszej publikacji jest zbadanie ró¿nych atrybutów wp¿ywaj¿cych na stopy zwrotu pakistäskich funduszy inwestycyjnych.…mehr

Produktbeschreibung
Na przestrzeni dziesi¿cioleci inwestycje przeksztäci¿y si¿ z produktów tradycyjnych w produkty ¿atwiejsze i bezpieczniejsze. Jednym z nich jest fundusz powierniczy, który oferuje wiele rodzajów inwestycji, dost¿pnych równie¿ dla mäych inwestorów. Jednak wiele czynników wewn¿trznych i zewn¿trznych ma wp¿yw na zwrot z funduszy inwestycyjnych, co oznacza, ¿e zarówno zwrot z funduszy inwestycyjnych, jak i jego wyniki zale¿¿ od tych czynników. Celem niniejszej publikacji jest zbadanie ró¿nych atrybutów wp¿ywaj¿cych na stopy zwrotu pakistäskich funduszy inwestycyjnych.
Autorenporträt
Muhammad Asad, MBA (Finanzen und Investitionen - Universität Karachi), BS (Betriebswirtschaft - Universität Karachi); Fachmann für Finanzen, Investitionen und Steuern bei Aisha Steel Mills Limited.