34,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Monografiyada boshlang¿ich sinflarda interfaol metodlar orqali tälimni loyihalash xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Jumladan, boshlang¿ich sinf darslarida interfaol metodlar orqali tälimni boyitishda katta ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda darslarni o¿quvchilarga yetkazishning eng qulay metodlardan foydalanish tizimda izchil o¿rganish va ularni to¿g¿ri foydalanish mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Monografiya tayanch doktarant, boshlang¿ich tälim va sport tarbiyaviy ish tälim yo¿nalishi (5111700) talabalari hamda umumiy tälim o¿rta maktablari boshlang¿ich sinf o¿qituvchilariga mo¿ljallangan.…mehr

Produktbeschreibung
Monografiyada boshlang¿ich sinflarda interfaol metodlar orqali tälimni loyihalash xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Jumladan, boshlang¿ich sinf darslarida interfaol metodlar orqali tälimni boyitishda katta ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda darslarni o¿quvchilarga yetkazishning eng qulay metodlardan foydalanish tizimda izchil o¿rganish va ularni to¿g¿ri foydalanish mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Monografiya tayanch doktarant, boshlang¿ich tälim va sport tarbiyaviy ish tälim yo¿nalishi (5111700) talabalari hamda umumiy tälim o¿rta maktablari boshlang¿ich sinf o¿qituvchilariga mo¿ljallangan.
Autorenporträt
SIDIQOVA DILORA SHAVKATOVNA BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI