28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W pierwszej cz¿¿ci "Biäych nauczycieli/czarnych uczniów" dr Erskine-Meusa wyjänia, jak w jej klasie wygl¿da pedagogika reaguj¿ca na kultur¿. Po przeczytaniu tej ksi¿¿ki czytelnicy poznaj¿ niektóre z ró¿nych strategii skutecznego nauczania. W drugiej cz¿¿ci "Biali nauczyciele/czarni studenci", poprzez pryzmat historii czarnych studentów, którzy opowiadali o swoich do¿wiadczeniach z biäymi nauczycielami, ksi¿¿ka ta przedstawia, w jaki sposób konkretni czarni studenci do¿wiadczyli nauczycieli, którzy ich zdaniem byli efektywni lub nieefektywni w nauczaniu. "Biali nauczyciele/czarni studenci" to…mehr

Produktbeschreibung
W pierwszej cz¿¿ci "Biäych nauczycieli/czarnych uczniów" dr Erskine-Meusa wyjänia, jak w jej klasie wygl¿da pedagogika reaguj¿ca na kultur¿. Po przeczytaniu tej ksi¿¿ki czytelnicy poznaj¿ niektóre z ró¿nych strategii skutecznego nauczania. W drugiej cz¿¿ci "Biali nauczyciele/czarni studenci", poprzez pryzmat historii czarnych studentów, którzy opowiadali o swoich do¿wiadczeniach z biäymi nauczycielami, ksi¿¿ka ta przedstawia, w jaki sposób konkretni czarni studenci do¿wiadczyli nauczycieli, którzy ich zdaniem byli efektywni lub nieefektywni w nauczaniu. "Biali nauczyciele/czarni studenci" to ksi¿¿ka, która pozwala zrozumie¿, w jaki sposób konkretni czarni studenci ucz¿ si¿ i jak uznanie czarnej kultury i czarnych do¿wiadcze¿ jest g¿ównym sk¿adnikiem skutecznego nauczania i efektywnych wyników w nauce. Ksi¿¿ka ta zapewnia wgl¿d w dusze czarnych studentów, którzy z wielk¿ odwag¿ i wnikliwo¿ci¿ dyskutowali o kwestiach sprawiedliwo¿ci spo¿ecznej, takich jak ruch Black Lives Matter i ich osobiste do¿wiadczenia z biäymi nauczycielami.
Autorenporträt
La Dra. Erskine-Meusa (también conocida como Dra. deNeze) es una narradora magistral que utiliza sus experiencias vividas, la danza, la música y la pedagogía culturalmente receptiva como parte de su estrategia de enseñanza. La Dra. deNeze obtuvo una licenciatura y un máster en el campo de la comunicación en el Brooklyn College y la New School, y un doctorado en educación en la Morgan State University.