54,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
27 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Sowremennye processy intensifikacii kak mezhlichnostnyh, tak i mezhkul'turnyh kontaktow obuslowliwaüt fokus issledowatel'skogo wnimaniq na lichnosti indiwiduuma kak predstawitelq otdel'nogo lingwosociuma w soprqzhenii s äxtralingwisticheskimi faktorami. Jeto pozwolqet interpretirowat' texty druzheskih pisem na styke rqda gumanitarnyh nauk: kognitiwnoj i axiologicheskoj lingwistiki, lingwokul'turologii, socio- i psiholingwistiki, filosofii i psihologii. Dlq opisaniq qzykowoj lichnosti druzheskogo äpistolqrnogo diskursa w lingwoaxiologicheskom aspekte awtorom predlagaetsq dwuhurownewaq model': …mehr

Produktbeschreibung
Sowremennye processy intensifikacii kak mezhlichnostnyh, tak i mezhkul'turnyh kontaktow obuslowliwaüt fokus issledowatel'skogo wnimaniq na lichnosti indiwiduuma kak predstawitelq otdel'nogo lingwosociuma w soprqzhenii s äxtralingwisticheskimi faktorami. Jeto pozwolqet interpretirowat' texty druzheskih pisem na styke rqda gumanitarnyh nauk: kognitiwnoj i axiologicheskoj lingwistiki, lingwokul'turologii, socio- i psiholingwistiki, filosofii i psihologii. Dlq opisaniq qzykowoj lichnosti druzheskogo äpistolqrnogo diskursa w lingwoaxiologicheskom aspekte awtorom predlagaetsq dwuhurownewaq model': urowen' obschih cennostej, predstawlennyj kommunikatiwnoj paradigmoj adresant - kanal kommunikacii ¿ adresat, korreliruet s makrourownem diskursiwnogo konstrukta, a imenno textom druzheskogo pis'ma. Kniga adresowana prepodawatelqm, aspirantam i studentam gumanitarnyh special'nostej, a takzhe chitatelqm, interesuüschimsq chastnymi pis'mami predstawitelej tworcheskoj intelligencii.
Autorenporträt
Kandidat filologicheskih nauk,Saratowskij gosudarstwennyj uniwersitet imeni N.G.Chernyshewskogo, docent kafedry nemeckogo qzyka i metodiki ego prepodawaniq