33,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Eksperymenty przeprowadzono na materiale ze zw¿okami z Instytutu Medycyny S¿dowej w Nowym Sadzie w Serbii. ¿¿cznie porównano 41 zdj¿¿ ludzkiego nak¿adania si¿ czaszki z fotografiami za ¿ycia zmar¿ych. Czaszka zostäa sfotografowana pod tym samym k¿tem co g¿owa osoby zmar¿ej za ¿ycia. Najdelikatniejsz¿ cz¿¿ci¿ pracy by¿o prawid¿owe ustawienie czaszki na trybunie oraz proporcjonalne powi¿kszenie zdj¿cia czaszki. Po wprowadzeniu do pami¿ci komputera, zdigitalizowane zdj¿cia czaszki i twarzy zostäy umieszczone jeden nad drugim i pokazane na monitorze w celu ustalenia ich ewentualnej zbie¿no¿ci lub…mehr

Produktbeschreibung
Eksperymenty przeprowadzono na materiale ze zw¿okami z Instytutu Medycyny S¿dowej w Nowym Sadzie w Serbii. ¿¿cznie porównano 41 zdj¿¿ ludzkiego nak¿adania si¿ czaszki z fotografiami za ¿ycia zmar¿ych. Czaszka zostäa sfotografowana pod tym samym k¿tem co g¿owa osoby zmar¿ej za ¿ycia. Najdelikatniejsz¿ cz¿¿ci¿ pracy by¿o prawid¿owe ustawienie czaszki na trybunie oraz proporcjonalne powi¿kszenie zdj¿cia czaszki. Po wprowadzeniu do pami¿ci komputera, zdigitalizowane zdj¿cia czaszki i twarzy zostäy umieszczone jeden nad drugim i pokazane na monitorze w celu ustalenia ich ewentualnej zbie¿no¿ci lub ró¿nic. Szczególn¿ uwag¿ zwrócono na zgodno¿¿ tych samych punktów antropometrycznych czaszki z twarz¿, a tak¿e na ¿ledzenie ich konturów. Wyniki zostäy podsumowane, porównane i ocenione. Odnotowano spo¿eczne uzasadnienie tej metody identyfikacji, zarówno na poziomie pästwowym, jak i mi¿dzynarodowym (Interpol).
Autorenporträt
Member of the Hungarian Academy of Sciences and Anthropological Society of Serbia. His experties are face identification (reconstruction and superimposition) based upon skull and forensic athropology. The dissertation ¿¿Face Identification by Computerized Superimposition Method¿¿ was defended in 2007 at the Faculty of Medicine in Novi Sad.