62,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in über 4 Wochen
31 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Szeroki zakres tematyczny tej ksi¿¿ki sprawia, ¿e jest ona doskonäym podr¿cznikiem na temat algorytmów. Poniewä kädy rozdziä jest stosunkowo samodzielny, mo¿esz skupi¿ si¿ na tematach, które Ci¿ najbardziej interesuj¿. Ksi¿¿ka ta jest zaprojektowana tak, aby by¿a zarówno wszechstronna, jak i kompletna. Przyda si¿ na ró¿nych kursach, pocz¿wszy od kursu licencjackiego w zakresie struktur danych, ä po kurs dla absolwentów w zakresie algorytmów. Dla kädego konkretnego problemu, najbardziej efektywny algorytm dla jego rozwi¿zania jest zazwyczaj przedstawiany i analizowany. Cho¿ student widzi wiele…mehr

Produktbeschreibung
Szeroki zakres tematyczny tej ksi¿¿ki sprawia, ¿e jest ona doskonäym podr¿cznikiem na temat algorytmów. Poniewä kädy rozdziä jest stosunkowo samodzielny, mo¿esz skupi¿ si¿ na tematach, które Ci¿ najbardziej interesuj¿. Ksi¿¿ka ta jest zaprojektowana tak, aby by¿a zarówno wszechstronna, jak i kompletna. Przyda si¿ na ró¿nych kursach, pocz¿wszy od kursu licencjackiego w zakresie struktur danych, ä po kurs dla absolwentów w zakresie algorytmów. Dla kädego konkretnego problemu, najbardziej efektywny algorytm dla jego rozwi¿zania jest zazwyczaj przedstawiany i analizowany. Cho¿ student widzi wiele szybkich algorytmów i mo¿e opanowä narz¿dzia analizy, to jednak nie jest ograniczony co do tego, jak opracowä dobre algorytmy w pierwszej kolejno¿ci. Ksi¿¿ka ta uosabia destylacj¿ tematów, które my, jako nauczyciele, cz¿sto poruszali¿my w ci¿gu ostatnich dwóch dekad na ró¿nych studiach podyplomowych i licencjackich zwi¿zanych z Projektowaniem i Analiz¿ Algorytmów.
Autorenporträt
Bhimavarapu Usharani tiene 13 años de experiencia un académico especialmente competente en la formación de colocación. Sus antecedentestiene un largo período de tiempo en la inteligencia artificial, Ciencia de los datos, aprendizaje de las máquinas. Es autora de 8 libros sobre lenguajes de programación como pitón, c, cpp, java.