19,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Statystyki wykazäy, ¿e w bran¿y budowlanej utrzymuje si¿ wysoki wskänik wypadków, co doprowadzi¿o do ró¿nych form obräe¿ i ofiar ¿miertelnych. W niniejszym badaniu przeanalizowano czynniki klimatu bezpiecze¿stwa i przestrzegania przepisów przez pracowników budowlanych w celu okre¿lenia zakresu czynników klimatu bezpiecze¿stwa i przestrzegania przepisów w bran¿y; zwi¿zek mi¿dzy czynnikami klimatu bezpiecze¿stwa a cz¿sto¿ci¿ wyst¿powania wypadków oraz zwi¿zek mi¿dzy czynnikami klimatu bezpiecze¿stwa a przestrzeganiem przepisów przez pracowników w przedsi¿biorstwach budowlanych.

Produktbeschreibung
Statystyki wykazäy, ¿e w bran¿y budowlanej utrzymuje si¿ wysoki wskänik wypadków, co doprowadzi¿o do ró¿nych form obräe¿ i ofiar ¿miertelnych. W niniejszym badaniu przeanalizowano czynniki klimatu bezpiecze¿stwa i przestrzegania przepisów przez pracowników budowlanych w celu okre¿lenia zakresu czynników klimatu bezpiecze¿stwa i przestrzegania przepisów w bran¿y; zwi¿zek mi¿dzy czynnikami klimatu bezpiecze¿stwa a cz¿sto¿ci¿ wyst¿powania wypadków oraz zwi¿zek mi¿dzy czynnikami klimatu bezpiecze¿stwa a przestrzeganiem przepisów przez pracowników w przedsi¿biorstwach budowlanych.
Autorenporträt
Los libros del Dr. Chijioke Osuji han recibido críticas estelares de editoriales, revistas de bibliotecas y listas de libros. Vive en Nigeria con su esposa e hijos. Obtuvo un M.Sc. y un PhD en OHS de la Universidad de Port Harcourt, Nigeria. Es miembro del Instituto de Profesionales de la Seguridad de Nigeria y del Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional.