37,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Mikrokapsu¿kowanie jest najnowszym narz¿dziem s¿u¿¿cym do zachowania probiotyków w produktach mlecznych, dzi¿ki którym mog¿ one dostä si¿ do jelita grubego, gdzie s¿ skolonizowane. Sfermentowane produkty mleczne s¿ dobrym no¿nikiem probiotyków w naturze, a jogurt jest doskonäym no¿nikiem probiotyków. Ksi¿¿ka ta skupia si¿ na ró¿nych technologiach enkapsulacji i próbach optymalizacji technologii do produkcji dobrej jako¿ci koralików do w¿¿czenia w jogurcie jak produkty mleczne. Tutaj wybrano wi¿kszo¿¿ helatynowych grup probiotycznych i zoptymalizowano techniki w celu poprawy ich zawarto¿ci w produkcie ko¿cowym po przetworzeniu jogurtu.…mehr

Produktbeschreibung
Mikrokapsu¿kowanie jest najnowszym narz¿dziem s¿u¿¿cym do zachowania probiotyków w produktach mlecznych, dzi¿ki którym mog¿ one dostä si¿ do jelita grubego, gdzie s¿ skolonizowane. Sfermentowane produkty mleczne s¿ dobrym no¿nikiem probiotyków w naturze, a jogurt jest doskonäym no¿nikiem probiotyków. Ksi¿¿ka ta skupia si¿ na ró¿nych technologiach enkapsulacji i próbach optymalizacji technologii do produkcji dobrej jako¿ci koralików do w¿¿czenia w jogurcie jak produkty mleczne. Tutaj wybrano wi¿kszo¿¿ helatynowych grup probiotycznych i zoptymalizowano techniki w celu poprawy ich zawarto¿ci w produkcie ko¿cowym po przetworzeniu jogurtu.
Autorenporträt
La Dra. Jayalalitha Vembu Iyer es profesora adjunta en TANUVAS con 8 años de enseñanza e investigación con un grado básico de Licenciatura en Veterinaria y Ciencias Animales. Recibió el premio a la mejor científica joven de la Ciudad de la Ciencia del Gobierno de Tamilnadu en el año 2014.