32,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Opiniile despre rezilien¿a comunit¿¿ii converg c¿tre concluzia potrivit c¿reia întregul este mai mult decât suma p¿r¿ilor, în¿elegând prin aceasta c¿ autorit¿¿ile centrale/locale sau indivizii luäi ca atare ¿i care se dovedesc a fi rezilien¿i nu reprezint¿ garan¿ia rezilien¿ei statului/comunit¿¿ii din care fac parte sau ¿oamenii în comunit¿¿i pot fi rezilien¿i împreun¿, dar singuri nu¿.Un stat în care liderii, autorit¿¿ile centrale/locale, cet¿¿enii, ca ¿i familiile lor, sunt preg¿ti¿i s¿ reac¿ioneze la amenin¿¿ri specifice domeniului protec¿iei civile (dezastre/situäii de urgen¿¿, evenimente…mehr

Produktbeschreibung
Opiniile despre rezilien¿a comunit¿¿ii converg c¿tre concluzia potrivit c¿reia întregul este mai mult decât suma p¿r¿ilor, în¿elegând prin aceasta c¿ autorit¿¿ile centrale/locale sau indivizii luäi ca atare ¿i care se dovedesc a fi rezilien¿i nu reprezint¿ garan¿ia rezilien¿ei statului/comunit¿¿ii din care fac parte sau ¿oamenii în comunit¿¿i pot fi rezilien¿i împreun¿, dar singuri nu¿.Un stat în care liderii, autorit¿¿ile centrale/locale, cet¿¿enii, ca ¿i familiile lor, sunt preg¿ti¿i s¿ reac¿ioneze la amenin¿¿ri specifice domeniului protec¿iei civile (dezastre/situäii de urgen¿¿, evenimente asociate ac¿iunilor teroriste sau a r¿zboiului hibrid, precum ¿i în situäii de conflict armat) se poate sus¿ine c¿ este rezilient.Specific României, rezilien¿a näional¿ trebuie s¿ includ¿ toate activit¿¿ile necesare pentru preg¿tirea unei näiuni pentru ap¿rare inclusiv prin perspectiva protec¿iei civile. Implementarea unui astfel de concept presupune viziune strategic¿, analize am¿nun¿ite ¿i nu în ultimul rând elemente de patriotism indispensabile unor deciden¿i pozi¿ionäi în vârful deciziei politico-militare.
Autorenporträt
col (r) Claudiu BRATU30 de ani de activitate în domeniul protec¿iei civile/situäiilor de urgen¿¿ ¿i protec¿iei CBRN. Activitatea care mi-a marcat, în mod deosebit parcursul profesional mi-am desf¿¿urat-o în cadrul Inspectoratului General pentru Situäii de Urgen¿¿ unde am fost implicat în elaborarea cadrului normativ ¿i procedural în domeniu.