17,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Sil'naq poterq al'weolqrnoj kosti qwlqetsq odnim iz priznakow zabolewaniq parodonta. V ätoj knige predstawlen shirokij spektr kostnyh transplantatow, dostupnyh dlq naraschiwaniq utrachennoj tkani. Kompensaciq wysoty, shiriny i glubiny kosti wosstanawliwaet ee formu i funkciü, chto w swoü ochered' uluchshaet prognoz sostoqniq zubow w celom. V razlichnyh oblastqh stomatologii kostnye transplantaty ispol'zuütsq dlq takih procedur, kak ustanowka implantatow, naraschiwanie pazuh, GBR i drugih peredowyh hirurgicheskih metodow.

Produktbeschreibung
Sil'naq poterq al'weolqrnoj kosti qwlqetsq odnim iz priznakow zabolewaniq parodonta. V ätoj knige predstawlen shirokij spektr kostnyh transplantatow, dostupnyh dlq naraschiwaniq utrachennoj tkani. Kompensaciq wysoty, shiriny i glubiny kosti wosstanawliwaet ee formu i funkciü, chto w swoü ochered' uluchshaet prognoz sostoqniq zubow w celom. V razlichnyh oblastqh stomatologii kostnye transplantaty ispol'zuütsq dlq takih procedur, kak ustanowka implantatow, naraschiwanie pazuh, GBR i drugih peredowyh hirurgicheskih metodow.
Autorenporträt
My - komanda parodontologow, razdelqüschih shozhie interesy, kotorye twerdo ubezhdeny w tom, chto neobhodimo obuchat' molodoe pokolenie osnowam parodontologii.