35,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Monografia "Istota i tre¿¿ przemocy wobec dzieci w rodzinie i jej specyfika we wspó¿czesnej Rosji" po¿wi¿cona jest jednemu z najpowäniejszych problemów wspó¿czesnego spo¿ecze¿stwa - przemocy wobec dzieci, dokonywanej w rodzinie. Dzieci stanowi¿ jedn¿ z najbardziej wräliwych grup ludno¿ci, co decyduje o potrzebie specjalnej kontroli i dok¿adniejszego monitorowania przestrzegania ich praw. Niniejsza monografia jest socjologiczn¿ analiz¿ istoty i tre¿ci przemocy wobec dzieci w rodzinie, której celem jest wybór i uzasadnienie teoretycznych koncepcji i podej¿¿ do badania spo¿ecznego zjawiska…mehr

Produktbeschreibung
Monografia "Istota i tre¿¿ przemocy wobec dzieci w rodzinie i jej specyfika we wspó¿czesnej Rosji" po¿wi¿cona jest jednemu z najpowäniejszych problemów wspó¿czesnego spo¿ecze¿stwa - przemocy wobec dzieci, dokonywanej w rodzinie. Dzieci stanowi¿ jedn¿ z najbardziej wräliwych grup ludno¿ci, co decyduje o potrzebie specjalnej kontroli i dok¿adniejszego monitorowania przestrzegania ich praw. Niniejsza monografia jest socjologiczn¿ analiz¿ istoty i tre¿ci przemocy wobec dzieci w rodzinie, której celem jest wybór i uzasadnienie teoretycznych koncepcji i podej¿¿ do badania spo¿ecznego zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie (identyfikacja rodzajów, przyczyn i skutków przemocy wobec dzieci), a tak¿e opracowanie na ich podstawie modelu koncepcyjnego i systemu poj¿¿ do badä socjologicznych nad tym tematem.
Autorenporträt
Victoria Lebedeva es estudiante del Departamento de Sociología de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov, especializada en metodología de investigación sociológica. Sus intereses de investigación incluyen el análisis sociológico de las familias jóvenes, así como la orfandad y el abuso infantil.