28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Tre¿¿ tej ksi¿¿ki zostäa podzielona na dwie cz¿¿ci: pierwsza, po¿wi¿cona teoretycznemu podej¿ciu do kompetencji literackiej, ró¿nym typom lektury, w uj¿ciu ogólnym, oraz wänym ramom analizy zwi¿zków mi¿dzy histori¿ a literatur¿. W tym segmencie, refleksje s¿ dokonywane z aktualnych perspektyw, które oferuj¿ wizj¿ stanu debaty na temat podej¿¿, które s¿ obecnie generowane w tym obszarze. W drugiej cz¿¿ci zaproponowano dziäania maj¿ce na celu wzbogacenie dydaktyki poprzez podej¿cie do analizy utworów ró¿nych gatunków literackich. Mog¿ by¿ one traktowane jako modele lub punkty wyj¿cia, o ile…mehr

Produktbeschreibung
Tre¿¿ tej ksi¿¿ki zostäa podzielona na dwie cz¿¿ci: pierwsza, po¿wi¿cona teoretycznemu podej¿ciu do kompetencji literackiej, ró¿nym typom lektury, w uj¿ciu ogólnym, oraz wänym ramom analizy zwi¿zków mi¿dzy histori¿ a literatur¿. W tym segmencie, refleksje s¿ dokonywane z aktualnych perspektyw, które oferuj¿ wizj¿ stanu debaty na temat podej¿¿, które s¿ obecnie generowane w tym obszarze. W drugiej cz¿¿ci zaproponowano dziäania maj¿ce na celu wzbogacenie dydaktyki poprzez podej¿cie do analizy utworów ró¿nych gatunków literackich. Mog¿ by¿ one traktowane jako modele lub punkty wyj¿cia, o ile nauczyciele nie strac¿ z oczu specyfiki danej grupy uczniów. Wykorzystane prace mo¿na znale¿¿ w aktualnych sylabusach.
Autorenporträt
Eraida Campos MauraLic. en Educación, especialidad Español-Literatura. Máster en enseñanza comunicativa del español y la literatura. Doctora en Ciencias pedagógicas. Profesora de pregrado y posgrado. Labora como jefe del dep. de Periodismo.En coautoría con Diana Lucila Cárdenas Caballero.