33,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Oszcz¿dzanie energii jest coraz wäniejszym zagadnieniem g¿ównie dla przemys¿u mleczarskiego i spo¿ywczego, jak równie¿ mo¿e by¿ stosowane w budownictwie mieszkaniowym w celu utrzymania temperatury wewn¿trznej. Dlatego w ostatnich latach coraz wi¿ksz¿ uwag¿ zwraca si¿ na izolacj¿ termiczn¿. Ksi¿¿ka pokazuje znaczenie stosowania izolacji termicznej w nowych ¿cianach budynków. Zmniejszenie obci¿¿enia ch¿odniczego i grzewczego, dzi¿ki czemu zu¿ycie energii elektrycznej przez urz¿dzenia klimatyzacyjne spada do ponad 50% w stosunku do zu¿ycia bez izolacji.

Produktbeschreibung
Oszcz¿dzanie energii jest coraz wäniejszym zagadnieniem g¿ównie dla przemys¿u mleczarskiego i spo¿ywczego, jak równie¿ mo¿e by¿ stosowane w budownictwie mieszkaniowym w celu utrzymania temperatury wewn¿trznej. Dlatego w ostatnich latach coraz wi¿ksz¿ uwag¿ zwraca si¿ na izolacj¿ termiczn¿. Ksi¿¿ka pokazuje znaczenie stosowania izolacji termicznej w nowych ¿cianach budynków. Zmniejszenie obci¿¿enia ch¿odniczego i grzewczego, dzi¿ki czemu zu¿ycie energii elektrycznej przez urz¿dzenia klimatyzacyjne spada do ponad 50% w stosunku do zu¿ycia bez izolacji.
Autorenporträt
La primera autora, la Sra. Aakanksha Rawat, ha completado su M.Tech en Gestión y Tecnología de la Construcción. Trabaja como funcionaria del gobierno en el Departamento de Riego de Uttar Pradesh, India. El coautor, el Dr. Ankit Balvanshi, tiene un doctorado y un máster en Cambio Climático e Ingeniería de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Tecnología de Bhopal, India.