28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka odkrywa mroczny ¿wiat narkomanii w dzielnicach ni¿szej klasy spo¿ecznej w stolicy Zimbabwe, Harare. W ksi¿¿ce autor, pod przewodnictwem swojego kluczowego informatora, szczegó¿owo opisuje swoj¿ wypraw¿ w ¿wiat narkotyków i podkre¿la, jak problem narkomanii w¿ród m¿odzie¿y zostä zaostrzony przez utrzymuj¿cy si¿ kryzys gospodarczy, z którym naród Zimbabwe zmaga si¿ od dziesi¿cioleci. Ksi¿¿ka wydobywa równie¿ na ¿wiat¿o dzienne kilka kwestii dotycz¿cych korupcji oraz tego, dlaczego nielegalne domy narkotykowe w dzielnicach ni¿szej klasy nadal dobrze prosperuj¿ i "ukrywaj¿ si¿ na widoku".…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka odkrywa mroczny ¿wiat narkomanii w dzielnicach ni¿szej klasy spo¿ecznej w stolicy Zimbabwe, Harare. W ksi¿¿ce autor, pod przewodnictwem swojego kluczowego informatora, szczegó¿owo opisuje swoj¿ wypraw¿ w ¿wiat narkotyków i podkre¿la, jak problem narkomanii w¿ród m¿odzie¿y zostä zaostrzony przez utrzymuj¿cy si¿ kryzys gospodarczy, z którym naród Zimbabwe zmaga si¿ od dziesi¿cioleci. Ksi¿¿ka wydobywa równie¿ na ¿wiat¿o dzienne kilka kwestii dotycz¿cych korupcji oraz tego, dlaczego nielegalne domy narkotykowe w dzielnicach ni¿szej klasy nadal dobrze prosperuj¿ i "ukrywaj¿ si¿ na widoku". Ksi¿¿ka b¿dzie szczególnie przydatna dla studentów pragn¿cych dowiedzie¿ si¿ wi¿cej o sztuce ¿nie¿nej kuli i o tym, jak mo¿na j¿ wykorzystä w badaniach skupiaj¿cych si¿ na grupach spo¿ecznych, do których cz¿sto trudno dotrze¿.
Autorenporträt
El autor es un sociólogo que creció en la ciudad de Harare y utiliza su formación en investigación y su familiaridad con la ciudad como base para explorar diversas cuestiones sociales dentro de la ciudad. Sus intereses de investigación se centran en la sociología urbana, la desigualdad social, la descolonización de la ciudad, los sistemas de conocimiento indígenas y los métodos de investigación social, entre otros.