20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Tematem przewodnim tej pracy s¿ strategie pedagogiczne w metodzie nauczania na odleg¿o¿¿ oraz spojrzenie na kurs hiszpäskiego w metodzie nauczania na odleg¿o¿¿ (Distance Learning). Ogólnym celem by¿o przeanalizowanie strategii pedagogicznych przyj¿tych na kursie j¿zyka hiszpäskiego w procesie nauczania-nauczania w trybie nauczania na odleg¿o¿¿. Konkretne cele to: poznanie strategii pedagogicznych dotycz¿cych zasobów wirtualnych i procesu monitorowania przez ucznia; okre¿lenie umiej¿tno¿ci nauczyciela/opiekuna jako elementów prowadz¿cych specjalist¿ w obszarze edukacji; zweryfikowanie aspektów,…mehr

Produktbeschreibung
Tematem przewodnim tej pracy s¿ strategie pedagogiczne w metodzie nauczania na odleg¿o¿¿ oraz spojrzenie na kurs hiszpäskiego w metodzie nauczania na odleg¿o¿¿ (Distance Learning). Ogólnym celem by¿o przeanalizowanie strategii pedagogicznych przyj¿tych na kursie j¿zyka hiszpäskiego w procesie nauczania-nauczania w trybie nauczania na odleg¿o¿¿. Konkretne cele to: poznanie strategii pedagogicznych dotycz¿cych zasobów wirtualnych i procesu monitorowania przez ucznia; okre¿lenie umiej¿tno¿ci nauczyciela/opiekuna jako elementów prowadz¿cych specjalist¿ w obszarze edukacji; zweryfikowanie aspektów, które wi¿¿¿ si¿ z mediacj¿ pedagogiczn¿ w edukacji na odleg¿o¿¿, koncentruj¿c si¿ na umiej¿tno¿ciach opiekuna i motywacji ucznia do uczenia si¿ w tym procesie. W ramach tego badania przeprowadzono badania bibliograficzne i terenowe z zastosowaniem podej¿cia jako¿ciowego i kwestionariuszy. Przedmiotem badä by¿o 03 (trzech) nauczycieli z Universidade Aberta do Piauí - UAPI polo de Água Branca-PI. Podstawy teoretyczne zostäy oparte na badaniach m.in. Mizukami (2003), Brazylii (2005), Oliveiry (2010).
Autorenporträt
È laureato in Pedagogia presso l'Universidade Federal do Piauí (2016) e laureato in Pedagogia presso l'Universidade Federal do Piauí. Attualmente è insegnante - Segretario dell'Educazione di Água Branca-PI. Ha esperienza nel campo delle Lettere, con particolare attenzione all'Educazione di Base. Specialista in Psico-pedagogia / Network Educational Management.