20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wraz z ustanowieniem zmiany paradygmatu spo¿ecznego i kulturowego, konieczne jest równie¿ wprowadzenie tych zmian na poziomie formacyjnym dla wszystkich jednostek, zw¿aszcza dla nowych pokole¿, dlatego wäne jest, aby wygenerowä zmian¿ w rozwoju zaj¿¿ z wychowania artystycznego w instytucjach edukacyjnych, zarówno programowych jak i dydaktycznych. W ten sposób, wzbogacaj¿c obszar zarówno z jego wewn¿trznych komponentów, jak i implementuj¿c wspó¿czesne elementy, które pozwalaj¿ na integracj¿ wszystkich aspektów obecnych w szkoleniu artystycznym i kulturalnym.

Produktbeschreibung
Wraz z ustanowieniem zmiany paradygmatu spo¿ecznego i kulturowego, konieczne jest równie¿ wprowadzenie tych zmian na poziomie formacyjnym dla wszystkich jednostek, zw¿aszcza dla nowych pokole¿, dlatego wäne jest, aby wygenerowä zmian¿ w rozwoju zaj¿¿ z wychowania artystycznego w instytucjach edukacyjnych, zarówno programowych jak i dydaktycznych. W ten sposób, wzbogacaj¿c obszar zarówno z jego wewn¿trznych komponentów, jak i implementuj¿c wspó¿czesne elementy, które pozwalaj¿ na integracj¿ wszystkich aspektów obecnych w szkoleniu artystycznym i kulturalnym.
Autorenporträt
Catalina Hernández Henao. Licenciada y Maestra en Artes Plásticas. Y Astrid Elena Arrubla Montoya. Licenciatura en Filosofía. Especialista en Psicoanálisis de Niños.Especialista en Gestión y Administración Curricular. Magister en Administración de Recursos Humanos. Doctoranda en Educación y Cultura en América Latina.