41,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V nastoqschee wremq w Respublike Kazahstan prowoditsq reforma büdzhetnoj sistemy, sut' kotoroj sostoit w perehode ot ideologii kontrolq nad zatratami k ideologii uprawleniq rezul'tatami putem optimal'noj decentralizacii uprawleniq gosudarstwennymi finansami. Osnownoj zadachej nowoj sistemy gosudarstwennogo uprawleniq qwlqetsq formirowanie rynka büdzhetnyh uslug w celqh powysheniq äffektiwnosti büdzhetnogo finansirowaniq, razwitiq konkurentnoj sredy i, kak sledstwie, powysheniq kachestwa okazywaemyh uslug dlq naseleniq. Pri prowedenii reform osobuü aktual'nost' priobretaet problema büdzhetnoj…mehr

Produktbeschreibung
V nastoqschee wremq w Respublike Kazahstan prowoditsq reforma büdzhetnoj sistemy, sut' kotoroj sostoit w perehode ot ideologii kontrolq nad zatratami k ideologii uprawleniq rezul'tatami putem optimal'noj decentralizacii uprawleniq gosudarstwennymi finansami. Osnownoj zadachej nowoj sistemy gosudarstwennogo uprawleniq qwlqetsq formirowanie rynka büdzhetnyh uslug w celqh powysheniq äffektiwnosti büdzhetnogo finansirowaniq, razwitiq konkurentnoj sredy i, kak sledstwie, powysheniq kachestwa okazywaemyh uslug dlq naseleniq. Pri prowedenii reform osobuü aktual'nost' priobretaet problema büdzhetnoj obespechennosti regionow kak osnownogo pokazatelq obespecheniq naseleniq büdzhetnymi uslugami. Sozdanie strojnoj, chetkoj sistemy ocenki äffektiwnosti i rezul'tatiwnosti finansirowaniq gosudarstwennyh programm, otrazhaüschej dwuhurownewyj harakter büdzhetnyh otnoshenij i edinstwo gosudarstwennyh finansow, - ob#ektiwnaq neobhodimost' formirowaniq i razwitiq celostnoj büdzhetnoj politiki gosudarstwa.
Autorenporträt
Sadykowa Raushan Bajzhanowna qwlqetsq kandidatom äkonomicheskih nauk. Vedet aktiwuü nauchnuü deqtel'nost' w dolzhnosti docenta kafedry "Finansy i kredit" Uniwersiteta Mezhdunarodnogo Biznesa, g.Almaty, Respublika Kazahstan. Imeet nauchnye publikacii w weduüschih nauchnyh izdaniqh.