38,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

shakllantirishga aksi¿l¿gik y¿nd¿shuvBiz h¿zir milli¿ tiklanish davrida ¿asham¿qdamiz. Har qandä milli¿ tiklanish milli¿ u¿g¿¿nish zaminidagina, muvaffaqi¿atli amalga ¿shadi. Milli¿ u¿g¿¿nish as¿san, mänavi¿at s¿hasida, milli¿ ¿ng, ins¿nning mänavi¿, axl¿qi¿ kam¿l¿tida ¿uz b¿radi. Mänavi¿ kam¿l¿t faqat ¿¿tmishni t¿¿la tushunib ¿lishgina ¿mas, balki k¿lajakka intilishdan ham ib¿ratdir. «Taraqqi¿¿t taqdirini mänavi¿ jihatdan ¿¿tuk ¿damlar hal qiladi. T¿xnikavi¿ bilim, murakkab t¿xn¿l¿gi¿ani ¿gallash q¿bili¿ati mänavi¿ barkam¿llik bilim, mustaqil tafakkur bilan birga b¿rishi k¿rak. Aqli¿ zak¿vat…mehr

Produktbeschreibung
shakllantirishga aksi¿l¿gik y¿nd¿shuvBiz h¿zir milli¿ tiklanish davrida ¿asham¿qdamiz. Har qandä milli¿ tiklanish milli¿ u¿g¿¿nish zaminidagina, muvaffaqi¿atli amalga ¿shadi. Milli¿ u¿g¿¿nish as¿san, mänavi¿at s¿hasida, milli¿ ¿ng, ins¿nning mänavi¿, axl¿qi¿ kam¿l¿tida ¿uz b¿radi. Mänavi¿ kam¿l¿t faqat ¿¿tmishni t¿¿la tushunib ¿lishgina ¿mas, balki k¿lajakka intilishdan ham ib¿ratdir. «Taraqqi¿¿t taqdirini mänavi¿ jihatdan ¿¿tuk ¿damlar hal qiladi. T¿xnikavi¿ bilim, murakkab t¿xn¿l¿gi¿ani ¿gallash q¿bili¿ati mänavi¿ barkam¿llik bilim, mustaqil tafakkur bilan birga b¿rishi k¿rak. Aqli¿ zak¿vat va ruhi¿ mänavi¿ sal¿hi¿at -märifatli ins¿nning ikki qan¿tidir».Monografiya professor-oqituvchilar, maktab o¿qituvchilari, ota-onalar hamdatalabalar uchun mo¿ljallangan.
Autorenporträt
Ismatova Nigina Baxodirovna, 2008 yil Buxoro davlat universitetini tugatgan, mutaxasisligi pedagog. Hozirgi kunda Buxoro davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrasi öqituvchisi. Faoliyati davomida ellikdan ortiq ilmiy maqola va tezislar yozgan.