Wzory ksiegowan w jednostce budzetowej - Rup, Wojciech

 • Broschiertes Buch

Jetzt bewerten

Publikacja niezbedna kazdemu ksiegowemu jednostki budzetowej - trzecie zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Autor, doswiadczony specjalista z zakresu rachunkowosci budzetowej, podaje wzory ksiegowan operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budzetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach ksiegi glownej jednostki budzetowej zostaly zaprezentowane w ukladzie tematycznym z podzialem na obszary i rodzaje dzialalnosci: ­gospodarka majatkiem trwalym; ­majatek obrotowy; ­gospodarka pieniezna oraz dochody i wydatki budzetowe ­rozrachunki i zaangazowanie…mehr

Produktbeschreibung
Publikacja niezbedna kazdemu ksiegowemu jednostki budzetowej - trzecie zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. Autor, doswiadczony specjalista z zakresu rachunkowosci budzetowej, podaje wzory ksiegowan operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budzetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach ksiegi glownej jednostki budzetowej zostaly zaprezentowane w ukladzie tematycznym z podzialem na obszary i rodzaje dzialalnosci: ­gospodarka majatkiem trwalym; ­majatek obrotowy; ­gospodarka pieniezna oraz dochody i wydatki budzetowe ­rozrachunki i zaangazowanie ­przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje wedlug rodzajow dzialalnosci opatrzone sa komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczegolnych operacji, wyceny aktywow i pasywow, przychodow i kosztow oraz ewidencji w ksiegach pomocniczych prowadzonych do niektorych kont ksiegi glownej. W celu ulatwienia pracy ksiegowego autor sporzadzil szczegolowy indeks operacji ksiegowych w ujeciu alfabetycznym, w ktorym podano adres kazdej operacji w tabelach wzorow ksiegowan i numerow operacji. Dodatkowo - praktyczne przyklady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnien gospodarki finansowej i majatkowej, w tym np.: ­koszty budowy srodkow trwalych i ich rozliczenie, ­ewidencja umowy leasingu finansowego srodka trwalego u korzystajacego, ktorym jest jednostka budzetowa, ­likwidacja rachunku dochodow wlasnych i przekazanie niewykorzystanych srodkow na rachunek pomocniczy, ­kompensata (potracenia) wzajemnych naleznosci - ewidencja w urzedzie jednostki samorzadu ­wspolny rachunek bankowy budzetu i urzedu terytorialnego ­wyplaty swiadczen z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu swiadczen alimentacyjnych w jednostce budzetowej ( np.: OPS) realizujacej zadanie ­ewidencja rozliczen miedzyokresowych w jednostce budzetowej prowadzacej ewidencje kosztow tylko w zespole 4 kont kosztow i inne. Trzecie wydanie ksiazki dostosowano do przepisow rozporzadzenia Ministra Finansow 19 stycznia 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzadowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 121) .
 • Produktdetails
 • Verlag: ODDK
 • 3. Auflage.
 • Seitenzahl: 226
 • 2012
 • Polnisch
 • Abmessung: 235mm x 165mm
 • Gewicht: 340g
 • ISBN-13: 9788378040651
 • ISBN-10: 8378040658
 • Best.Nr.: 35956950